YRITYKSET

Esimerkkejä hieronta- ja valmennuskustannusten jakamisesta:
1. Yritys maksaa kokonaan. FindOne Oy laskuttaa yritystä.
2. Työntekijä maksaa 50% ja yritys 50%, jonka FindOne Oy laskuttaa.
3. Työntekijä maksaa 100%
4. Muu sovittava järjestely. Mietitään mikä on paras ratkaisu yrityksellenne.

HIERONNASTA
Työnantaja voi kuitenkin muulla tavalla järjestää työntekijöilleen hierontaa verovapaana etuna. Työnantaja voi virkistystoimintana kustantaa työpaikalle hierojan, jonka palveluja henkilökunta voi käyttää tai tehdä sopimuksen hierontapalvelujen tuottajan kanssa henkilökunnan käynneistä.

On kuitenkin huomattava, että jos työntekijä menee oma-aloitteisesti hierojalle tai fysioterapeutille ja työnantaja korvaa palkansaajalle hänen jo maksamansa laskun, kysymyksessä ei ole työnantajan järjestämä toiminta. Työnantaja korvaa tällöin palkansaajan elantokustannuksia, ja laskun määrä on palkkaa.

LIIKUNTAPALVELUISTA
Omaehtoisen kulttuuri- ja liikuntatoimintana annettavan edun verovapaa enimmäismäärä on 400 euroa vuodessa. Etu sisältää sekä liikunta- että kulttuuritoiminnan, eikä säännöksessä ole asetettu rajoja sille, kuinka määrä jakautuu liikunta- ja kulttuuripalvelujen kesken. Työnantaja voi siten ratkaista, miten kokonaismäärä jaetaan eri toimialojen kesken tai halutessaan käyttää edun vain toiseen toimintaan. Myös työntekijällä on oikeus vaikuttaa jakoon, esimerkiksi yhdistelmäseteliä käytettäessä.

Lähde: Verohallinto

VEROVÄHENNYS
Työntekijän omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta verovapaana etuna.